Собственост
Настоящият сайт е собственост на „Линксайд Финанс” ООД.
Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Линксайд Финанс” ООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия
Използването на части от текстови, фото- и видеоматериали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни издания, радиостанции и телевизии, и бъде добавен линк към vista-sofia.com – за интернет сайтове.
Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видеоматериали от сайта vista-sofia.com, без изричното писмено съгласие на „Линксайд Финанс” ООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него. Всяко подобно действие ще бъде преследвано от „Линксайд Финанс” ООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.
Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е „Линксайд Финанс” ООД, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в vista-sofia.com е свободно.
„Линксайд Финанс” ООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност
„Линксайд Финанс” ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Линксайд Финанс” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
„Линксайд Финанс” ООД не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
  • Информацията, включена в сайтовете, към които в vista-sofia.com са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
  • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност
Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.
„Линксайд Финанс” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).

Обезщетения
„Линксайд Финанс” ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта vista-sofia.com.
За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.